Złoty medal dla dr inż. Wiesława Denisiuk

30.12.2015

W dniu 2015-12-15 w Warszawie w Sali plenarnej Naczelnej Organizacji Technicznej,  wśród ośmiu osób z Polski dr inż. Wiesław Denisiuk postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polski z dnia 22 lipca 2015 o nadanie odznaczeń, na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju, został odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę-wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków z pracy zawodowej

Odznaczenia złote i srebrne wręczył V-ce Minister Budownictwa i Infrastruktury Tomasz Żuchowski.

Uzasadnienie do wniosku o nadanie prezydenckiego odznaczenia.

W środowisku naukowym i gospodarczym zarówno regionalnym i krajowym, dr inż. Wiesław Denisiuk jest uznanym specjalistą z zakresu zastosowania nowoczesnych procedur technologicznych chroniących naturalne zasoby przyrodnicze-gleby, wody i powietrza. Tylko w okresie od 1997 roku wdrożył instalację wykorzystania biomasy odpadowej do celów energetycznych na przykładzie kotłowni osiedlowej w miejscowości Zielonki  i innych ( moc 1 MW, obsługa ciągła lokalnego klienta). Podjął również szczególnie ważny temat zastosowania pożytecznych kultur  mikroorganizmów w produkcji rolniczej, utylizacji odpadów biodegradawalnych, bioregeneracji wody,  likwidacji odorów i dostosowania tych produktów do potrzeb profilaktyki zdrowia ludzi, zwierząt  i roślin. Współpracuje z wybitnymi specjalistami różnych specjalności, prezentując rozwiązania proekologiczne na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych oraz w publikacjach. Jest wspierany przez wybitnych profesorów oraz doceniamy za udane wdrożenia swoich opracowań. W szczególności dotyczy to przedsięwzięć ciepłowniczych zrealizowanych z udziałem kandydata w 7 obiektach, wydania 76 publikacji na temat OZE i biotechnologii (w tym 4 monografie), udział w programach telewizyjnych         „ Świat wokół nas” na temat OZE, udział i prowadzenie konferencji na temat OZE i biotechnologii w Lublianie (Słowenia), Bratysławie i  Banskiej  Bystrzycy (Słowacja) i w Łucku na Ukrainie. Jest otwarty na konsultacje z obszaru swojej wiedzy i działalności o czym świadczy aktywny udział i prowadzenie licznych konferencji krajowych.