Technologia

Baloty słomy formowane są na polu przez zestaw specjalistycznych maszyn (prasa balotująca firmy Fortschrit 550, traktor, ładowarka słomy).

Ciepłownia używa słomy z rzepaku, żyta, pszenicy i owsa, o wartości kalorycznej około 15 MJ/kg . /nie powinno się palić słomy jęczmiennej/. Rozmiar balotu jest równy 2×1,2×0,85m. Średnia waga balotu wynosi około 250 kg i zależy od rodzaju gleby, zboża, wilgotności słomy itd. Słoma może być spalana w kotle, jeżeli jej maksymalna wilgotność nie jest większa niż 18%.

Baloty transportowane są z pola do magazynu ciepłowni i układane w magazynie na stole dozującym o długości 15m. Stąd są automatycznie podawane za pomocą przenośnika pneumatycznego do śluzy dozującej kotła. Następnie rozdrobniona i jednorodna słoma transportowana jest przez przenośnik ślimakowy do przedpaleniska kotła.

 

Proces spalania podzielony jest na dwie fazy. Początkowo słoma gazowana jest w przedpalenisku, a następnie wyprodukowany gaz palny spalany jest w palenisku kotła. Sprawność techniczna obydwu kotłów wynosi 92%. Kotły produkują ciepło dla ponad 200 mieszkań. Całkowita moc grzewcza ciepłowni równa się 1MW. Proces spalania prowadzony i kontrolowany jest przez sterownik przemysłowy-komputer.

Po siedemnasty latach eksploatacji ciepłowni przeprowadzono gruntowny remont z wydzieleniem pomieszczeń przeznaczonych na działalność bitechnologiczną. Fotografie pokazują obecny exterier ciepłowni