Targi Rolno-Przemysłowe

22.06.2012

W dniach 2-3.06.012 w Lubaniu k/Kościerzyny odbyły się 21 Pomorskie Targi Rolno – Przemysłowe a w dniach 16-17.06.012 odbyły się XIX Żuławskie Targi Rolne. W obydwu tych bardzo ważnych wydarzeniach dla regionu Pomorza po raz pierwszy uczestniczyła Firma Ekolog razem ze swym partnerem Firmą Eko Agrotech z Węgorzewa. Wystawiały się firmy hodowlane i obsługujące rolnictwo i obszary wsi.

Firma Ekolog prezentowała swoje doświadczenia z obszaru systemów grzewczych w oparciu o biomasę a razem ze swym partnerem Eko Agrotech Węgorzewo biopreparaty dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Przy okazji prezentowanych biopreparatów z zainteresowaniem zwiedzających targi gości omawiano w szczegółach sposoby działania i obszar stosowania licznych biopreparatów.

Stoisko firmy Ekolog odwiedzili z pierwszych pozycji życia Polski i Pomorza znakomici goście. Mieliśmy okazję gościć Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza wraz z Dyrektorem Biura Senatorskiego Panią Małgorzatą Gładysz. Pan Marszałek z zainteresowaniem wysłuchał informacji na temat Odnawialnych Źródeł Energi. Wzbudziłyśmy szczególne zainteresowanie Pana Marszałka biopreparatami zwłaszcza ich pro biotyczną rolą.

Gościliśmy wielu Parlamentarzystów RP, Z-cę dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Pana mgr inż Jerzego Romanowskiego i mgr inż. Kazimierz Derdowski, Administratora ANR mgr inż. Mirosława Groszkowskiego, Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Józefa Sarnowskiego.

Wielu komunalników, działkowców, uprawowców i hodowców również nabyli interesujące ich bioprepararty. Z dużym zainteresowaniem spotkały się prezentowane dorodne rośliny rzepaku i pszenicy z pól Trankwic, Braniewa i Nowego Dworu Gd, na których od lat stosowany jest biopreparat poprawiający żyzność gleby i jakość pszenicy oraz rzepaku. Została darowana z dedykacją współautora dr inż. Wiesława Denisiuka publikacja wydana przy okazji I-szej Pomorskiej Konferencji nt. Biotechologie dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, która w Gdańsku odbyła się 01.03.012.

Dr inż. Wiesław Denisiuk

W trakcie pobierania roślin pszenicy i rzepaku na wystawę razem z mgr inż. Bronisławem Szembowskim:

Nasze stoisko w Lubaniu koło Kościerzyny:

Wizyta posła Stanisława Lamczyka:

Wizyta p. inspektora Mariana Kończaka emerytowanego kierownika zespołu Kryminalnego Policji w Kościerzynie:

Wizyta Pani redaktor „Robotnika Rolnego”:

Wizyta Zastępcy Dyrektora ANR OT Gdańsk Kazimierza Derdowskiego:

Wizyta przedstawicieli energetyki biomasowej (5000 ha roślin energetycznych):

Wizyta dyrektora ODR Stare Pole p. Antoniego Hajdaczuka:

Nasze stoisko w Starym Polu, Kasia i Wojtek:

Marszałek Bogdan Borusewicz na stoiskach targowych w Starym Polu:

Marszałek Bogdan Borusewicz, dyr biura Marszałka Małgorzata Gładysz, dr PODR Józef Sarnowski na stoisku firmy Ekolog:

Zastępca dyr ANR OT Gdańsk Jerzy Romanowski i administrator Mirosław Groszkowski na stoisku firmy Ekolog:

Zastępca dyr ODR Stare Pole- kierownik Laboratorium na stoisku firmy Ekolog: