TARGI ROLNO PRZEMYSŁOWE W STARYM POLU

19.11.2013

Po raz kolejny firma EKOLOG, razem ze swoim partnerem Eko Agrotech z Węgorzewa, uczestniczy w targach rolno ogrodniczo przemysłowych- tym razem w Starym Polu. Stoisko w Stary Polu obsługiwali pracownicy firmy Ekolog, tj Alicja  Sudak – pedagog z ekonomiczną podbudową  i Wojciech Kozierski- elektro energetyk. Stoisko spotkało się z żywym zainteresowaniem, łącznie z tym że zwiedzający przekazali w większości adresy kontaktowe. Kol Alicja i Wojtek przekazywali zainteresowanym materiały reklamowe i próbki biopreparatów oraz monografie, której współautorem jest dr inż. Wiesław Denisiuk. Na swoim stoisku firma Ekolog prezentowała zagadnienia biotechnologii i agroenergetyki.

Biotechnologia to nowy obszar zainteresowania firmy Ekolog, którym prowadząc badania, eksperymenty i wdrożenia zajmujemy się od 2005 roku.

  • Biotechnologia oparta jest o pożyteczne drobnoustroje, adresujemy ją dla wsi i miasteczek. Odnotowujemy szerokie efekty wdrożeń tej biotechnologii w ogólnie  pojętej biowitalizacji środowiska. Biopreparat stosowany w tej technologii to kompozycja Pożytecznych Mikroorganizmów – drobnoustrojów opartych głównie na bakteriach probiotycznych, które występują w naszym naturalnym środowisku, w pełni biodegradowalne, całkowicie bezpieczne dla ludzi, zwierząt i roślin oraz zbawienne dla gleby. W skład wchodzą promieniowce, bakterie fototropowe, bakterie kwasu mlekowego, drożdże. Wykonane badania porównawcze produktów różnych wykonawcówoparte o kompozycje pożytecznych drobnoustrojów, przeprowadzone  w certyfikowanym laboratorium wyróżniają na rynku nasze preparaty.

W szczególności produkty:

  1. Z grupy Doktor EM stworzono i są oferowane produkty w formie probiotycznej mieszanki paszowej uzupełniającej, zarejestrowanej pod numerem weterynaryjnym PL 2819009.Biopreparaty z tej grupy adresowane są dla przeżuwaczy, trzody chlewnej, koni, pszczół i ptactwa ozdobnego. W skład tej mieszanki wchodzą liczne szczepy drobnoustrojów kultur pożytecznych mikroorganizmów oraz kilkanaście leczniczych ziół poddanych fermentacji.
  2. Z grupy BioTrakt rozkładają w ściekach tłuszcze, oleje i odpady spożywcze. Szczepy tych drobnoustrojów  są  tak dobrane, że się wzajemnie uzupełniają i wzbogacają w działaniu. Biopreparat ma zastosowanie w udrażnianiu trakcji ściekowych, wspomaga procesy fermentacji w szambach, oczyszczalniach przydomowych i komunalnych. Mają zastosowanie wszędzie tam gdzie występuje problem  z uciążliwymi  odorami, utylizacją i rozkładem osadów tłuszczowo białkowych.Doświadczenia z licznych oczyszczalni z użyciem  biopreparatu pożytecznych mikroorganizmów, dały bardzo pozytywne efekty w zakresie fermentacji osadów i ścieków, udrażnianiu rur kanalizacyjnych i przesyłowych trakcji ścieków, likwidacji emisji uciążliwych odorów oraz redukcji i higienizacji osadów po ściekowych. Przetworzone osady nadają się do rolniczego wykorzystania. Biopreparat  umożliwia rewitalizację wody odpływającej z oczyszczalni ścieków (nawet do 2 klasy czystości).
  3. Z grupy ProBios mają zastosowanie w opryskach doglebowych, opryskach do listnych na rośliny uprawne, ozdobne i przemysłowe oraz przy zaprawianiu materiału siewnego. W licznych eksperymentach pokazano na dynamiczne efekty  ProBiosa w biodegradacji obornika i gnojowicy oraz ich przyswajaniu do kompleksu glebowego. Podstawa sukcesu rolnika w produkcji roślinnej jest zdrowa gleba. ProBios normalizuje odczyn gleby do potrzeb rośliny w przedziale pH 6÷7, podnosi zawartość próchnicy, poprawia strukturę gleby wprowadzając w niej właściwą granulometrię, eliminuje patogeny, ogranicza potrzeby nawożenia azotowego oraz eliminuje potrzebę stosowania wapna tlenkowego ( nie mylić wapnia).
  • Agroenergetyka to obszar, którym Ekolog zajmuje się od 1994 roku. Podstawą zainteresowań był projekt i realizacja pierwszej w Polsce i w Europie Środkowej ciepłowni opalanej słomą w Zielonkach, woj. Pomorskie Gmina Stary Targ.   Na stoisku prezentowano zagadnienia szeroko pojętych Odnawialnych Źródeł Energi, a w szczególności zagadnienia logistyki w obszarze biomasy. Goście zwiedzający stoisko zainteresowani Odnawialnymi Źródłami Energii zadawali liczne pytania również z obszarów konstrukcji urządzeń, przy pomocy których możliwa jest konwersja  OZE do potrzeb człowieka. W tym obszarze kilku zwiedzających mogło wysłuchać wykładu dr inż. Wiesława Denisiuka  nt. efektu cieplarnianego, jego wpływu na bioróżnorodność i konieczność podjęcia działań zapobiegawczych. W działania człowieka minimalizujące skutki efektu cieplarnianego wpisuje się biotechnologia pożytecznych drobnoustrojów.