Pożyteczne Mikroorganizmy w Oczyszczalnia Ścieków w Gronowie Elbląskim (konsultacja mgr inż. Marek Karaszewski – Vce Wójt Gminy Gronowo Elbląskie)

10.10.2011

Gmina wiejska Gronowo Elbląskie położona jest we wschodniej części Żuław Wiślanych, które nazywane są Żuławami Elbląskimi. Pod względem administracyjnym gmina Gronowo Elbląskie umiejscowiona jest w zachodniej części powiatu elbląskiego, w województwie  warmińsko – mazurskim..

Problemem Gminy z racji ulokowania gminy w Zlewni Jeziora Drużno i występujących wiosennych podtopień było prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej. W wyniku częstych podtopień zawartości szamb przedostawały się do środowiska. W związku z tym gmina podjęła decyzję o zrzucie ścieków z tych szamb do miejscowej oczyszczalni ścieków. Umożliwiło to zapanowanie nad tym problemem ale powstał inny problem. Oczyszczalnia ścieków nie dawała sobie rady ze zwiększonym ładunkiem oczyszczanych ścieków. Wiosną 2006 roku na konferencji w Olsztynie przedstawiciele gminy zapoznali się z biotechnologią pożytecznych mikroorganizmów. Mimo iż nie znano tej technologii, po głębszej analizie problemu postanowiono wdrożyć ją do gminnego systemu oczyszczania ścieków.

Gmina od maja 2006r. stosuje na urządzeniach oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim (zbiorniki Imhoffa, złoże zraszane) i zbiornikach bezodpływowych (szambach) biopreparat kompozycji pożytecznych mikroorganizmów. Preparat ten dozowany jest bezpośrednio w zbiornikach bezodpływowych na terenie gminy, ponieważ w ramach zadania własnego gminy ścieki z tych szamb są zrzucane do gminnej oczyszczalni.

Opracowano sposób dozowania i technologię aplikacji biopreparatu szczepów pożytecznych mikroorganizmów. Opracowana technologia dozowania biopreparatu umożliwiła uzyskanie znacznego efektu ekologicznego i ekonomicznego. Np. redukcja BZT5 wynosiła od 80,03% w 2006r. do 94% w listopadzie 2006r. Redukcja ChZT wynosiła od 59% w marcu 2007r. do 75% we wrześniu 2007r. Redukcja zawiesiny wynosiła od 90% we wrześniu 2007r. do 96,4% w XI 2006r.

Wyniki przeprowadzonych badań i uzyskany efekt ekologiczny stanowią tabele nr 1 i 2.

Oczyszczalnia Ścieków w Gronowie Elbląskim

 

Współpraca w zakresie biotechnologii pożytecznych mikroorganizmów w Gminie Gronowo Elbląskie trwa nadal. Ostatnia aplikacji biopreparatu przygotowanego w EKOLOG miała miejsce w maju 2012r. Opracowana technologia aplikacji biopreparatu umożliwiła uzyskanie przez Gminę oprócz znacznego efektu ekologicznego również korzyści ekonomiczne.

Do maja 2006 roku Gmina za przekroczenie dopuszczalnego ładunku miała naliczone przez WIOŚ znaczne kary, które dzięki zastosowaniu tych mikrobiologicznych narzędzi zostały zdjęte – nie istnieją.