Nagroda Ministra Rolnictwa

11.10.2011

W dniu 05.10.011 odbył się w Warszawie w auli Głównej Biblioteki Rolniczej II-gi Kongres Nauk Rolniczych “Nauka-Praktyce”. Wygłoszone referaty obejmowały obszar “Narodowych strategicznych programów badań dla sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”.

Celem Kongresu było zdefiniowanie roli Nauki, badań naukowych, nauczania i doradztwa w powiązaniu z produkcja rolniczą w Polsce i w odniesieniu do UE. Postawiono również wnioski, mające być pomocnymi dla ministra Rolnictwa w pracach Polski w obecnej prezydencji. Poruszono problem dopłat dla sektora rolniczego- postawiono kwestię …czy dopłaty powierzchniowe czy dopłaty do produktu rolniczego. Otwierając Kongres Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr inż. Marek Sawicki uhonorował kilkunastu naukowców z uczelni i instytutów rolniczych medalami za zasługi dla polskiej nauki rolniczej. Na podsumowaniu kongresu Minister dr inż. Marek Sawicki, podkreślając rolę połączenia nauki- badań z produkcją, uhonorował nagrodą i dyplomem Waszego kolegę dr inż. Wiesława Denisiuka, właściciela firmy Ekolog Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Bytowych w Zielonkach.