Materiały

Materiały w formie dokumentów PDF i DOC

 1. BIOGAZściągnij
 2. TECHNOLOGIA SPALOVANIA SLAMY (wersja czeskojęzyczna)ściągnij
 3. ZAKOPANEdata materiału: 2001 rok
  (Publikowane w „Inżynierii Rolniczej” nr 9(29) s 193-300) – ściągnij
 4. PRAWNE, TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY ZASTĄPIENIA
  PALIW KOPALNYCH SŁOMĄ
  data materiału: 19-20.12.2002 rokściągnij
 5. STARBIENINOdata materiału: 12-15.06.2003 ściągnij
 6. ZAMOŚĆdata materiału: 1-2.09.2003 rokściągnij
 7. AEBIOM Manifest Draft (wersja angielskojęzyczna)data materiału: 19.09.2003 rokściągnij
 8. ZESTAWIENIE KOTŁOWNI „SŁOMIASTYCH” W OKOLICY data materiału: 28.10.2003 rokściągnij
 9. PRZENIKANIE SŁOMY DO ENERGETYKIdata materiału: 27.11.2003 rokściągnij
 10. BRATYSŁAWA, forumdata materiału: 28.08.2004 rok ściągnij
 11. ŚLĄZOWIEC PENSYLWAŃSKI W ENERGETYCEdata materiału: 21-25.02.2005 rokściągnij
 12. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOGAZUdata materiału: 2006 rok
  (Publikowane w „Inżynierii Rolniczej” nr 3(58) s. 99-107) – ściągnij
 13. ASPEKT TECHNICZNY I TECHNOLOGICZNY ZASTOSOWANIA SŁOMY W ENERGETYCE data: 2006 rok
  (Referat wygłoszony na Wydziale Inżynierii Rolniczej AR w Poznaniu) – ściągnij
 14. PRODUKCJA ROSLINNA JAKO ŹRÓDŁO SUROWCÓW ENERGETYCZNYCHdata materiału: 2011 rok
  (Publikowane w „Inżynierii Rolniczej” nr 5(80) s. 123-131) – ściągnij
 15. POŻYTECZNE MIKROORGANIZMY W UTYLIZACJI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCHdata materiału: 2011 rok ściągnij
 16. Probiotechnologia w przemysłowej produkcji rolniczej; Przykłady z POMORZA I WARMIIdata materiału: 2011 rok ściągnij
 17. POTENCJAŁ MASY ZIEMNIAKA PO ZASTOSOWANIU BIOTECHNOLOGII EM-FARMINGdata materiału: 2011 rok ściągnij
 18. ŻYZNOŚĆ GLEBY W ASPEKCIE PROBIOTECHNOLOGII GWARANCJĄ WYDAJNEJ I JAKOŚCIOWEJ PRODUKCJI ROLNICZEJdata materiału: 2011 rok ściągnij
 19. Monografia wydrukowana we Wsi Jutra 2008 nt. Potencjału biomasy ziemniaka s144-149 ściągnij
 20. Artykuł na temat Racjonalnego wykorzystania słomy wydrukowano w periodyku ”Wieś Jutra” 8-9(121-122)2008 ściągnij
 21. Artykuł na temat Potencjał masy i energij słomy, Inżynieria Rolnicza 2006 ściągnij

Materiały w formie obrazów JPG, GIF

 1. Obraz JPG – zobacz (ściąganie – naciśnij prawym klawiszem myszy i „kliknij zapisz obraz jako”)
 2. Obraz JPG – zobacz (ściąganie – naciśnij prawym klawiszem myszy i „kliknij zapisz obraz jako”)
 3. Obraz JPG – zobacz (ściąganie – naciśnij prawym klawiszem myszy i „kliknij zapisz obraz jako”)