Koncepcja i wykonanie

Koncepcja

Polska posiada znaczny potencjał energetyczny biomasy z rolnictwa. W polskich warunkach produkowane jest 2-6 ton biomasy na rok z 1 ha gruntów rolnych. Szacuje się, że roczna całkowita produkcja słomy i siana w Polsce wynosi około 43 mln t (dane z 1991 roku), co odpowiada ponad 20 mln t węgla, w tym przeliczeniowego węgla ze słomy 12 mln ton. Obecnie większość tego potencjału jest marnotrawiona. Polska w okresie pożniwnym jest krajem spalonej ziemi.

Budynki mieszkalne w Zielonkach zasilane były ciepłem z konwencjonalnej ciepłowni opalanej węglem. Istniejąca ciepłownia, o mocy 1,2 MW zbudowana była w 1974 roku i po 20 latach pracy była wyeksploatowana, niewydajna i niebezpieczna dla środowiska. Po weryfikacji różnych rozwiązań, W. Denisiuk opracował studium możliwość, zaprojektował inżynierię finansową i przeprowadził proces realizacji modernizacji istniejącej kotłowni na kotłownię „słomiastą”. Zastosowanie kotłów na słomę zapewnia najlepsze korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

Wiosną 1996 roku, jako delegat AWRSP, W. Denisiuk, na zaproszenie Królowej Danii, odwiedził kilka ciepłowni opalanych słomą w Danii i wybrał bardzo wydają i w pełni zautomatyzowaną technologię proponowaną przez duńską firmę Volund ANSALDO Danstoker A/S. Firma Volund została wybrana z 12-stu firm duńskich 2-ch austriackich i jednej szwedzkiej.

Wykonanie

26 Czerwca 1996 roku AWRSP podpisała z Volund ANSALDO Danstoker A/S główny kontrakt na wykonanie projektu, zakup i instalację dwóch kompletnych technologii kotłów na słomę o mocy 0,5 MW. Od czerwca do września polskie firmy odnowiły stary budynek ciepłowni i wybudowała nowy magazyn. 16 września producent dostarczył do Zielonek i zainstalował kotły na słomę. 26 października 1996 r. nowa ciepłownia została oficjalnie przekazana do eksploatacji. Testy technologiczne pracującej instalacji były przeprowadzone przez fimę Volund ANSALDO Danstoker A/S aż do 10 stycznia 1997 roku pod nadzorem Stena Lauridsena.