Fundacja Koalicja na Rzecz Biosekwestracji

25.05.2012

Z inicjatywy kilkudziesięciu osób z całej Polski, przedstawicieli nauki, życia gospodarczego, instytutów badawczych i stowarzyszeń oraz Ministerstwa Rolnictwa, w dniu 23-05-2012 w Warszawie aktem notarialnym została powołana fundacja Koalicja na Rzecz Biosekwestracji Statut Fundacji Lasy i grunty rolne pomogą w walce z emisją CO2.

W dniu 30-07-2012 w siedzibie Fundacji w Warszawie odbyło się robocze spotkanie Zarządu Fundacji z przedstawicielami niemieckiej Fundacji FRAUNHOFER’a z Magdeburga. Delegacji przewodniczyła dr ing. Ina EHRHARDT. Delegacji niemieckiej zaprezentowano laboratoria Wydziału Inżynierii Rolniczej SGGW. Wypracowano wspólne stanowisko w sprawie efektu cieplarnianego. Zaprezentowane zostały „Uwagi dotyczące strategii energetycznej Polski ze szczególnym uwzględnieniem OZE”. Zaprezentowano szczegółowy projekt XENIA.