Deputowany UE Jarosław Wałęsa w Sztumie

19.11.2013

Po wielu przeciwnościach losu życzenie Deputowanego Parlamentu Europejskiego Jarosława Wałęsy by ponownie spotkać się w Sztumie stało się faktem. Pierwszy mój kontakt z Jarosławem Wałęsą to Malbork-Zamek 2003r, kiedy jako pracownik biura Lecha Wałęsy uczestniczył w spotkaniu byłego Prezydenta z mieszkańcami Malborka. Nie zapomniane wspomnienia naszej szóstki sztumiaków pozostały z wyjazdu na zaproszenie Deputowanego do Brukseli a w tym zwiedzanie całej Belgii z jej czekoladowymi i jedwabnymi atrakcjami.  Spotkanie deputowanego ze sztumiakami tradycyjnie tak jak za czasów śp. Brunona Sarnowskiego tak i tym razem za sprawą Jego brataJózefa Sarnowskiego sprawiło, że „Jonatan” w Czerninie, gmina sztum woj. Pomorskie, dla Wałęsy w jednej Sali połączył trzy powiaty z prawej strony Wisły. Oprócz członów Platformy Obywatelskiej RP Powiatu Sztumskiego i jej sympatyków gościliśmy grupę z Powiatu Malbork z Jej Starostą Mirosławem Czaplą i V-ce Starostą Waldemarem Lamkowskim oraz Przewodniczącym Rady Miasta Arkadiuszem  Mroczkowskim. Kwidzyn reprezentowany był grupą,której przewodził Burmistrz Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak. Byli z nami radni Sejmiku Województwa Pomorskiego kol. Jolanta Leszczyńska i Leszek Sarnowski. Mieliśmy również senatora RP Leszka Czarnobaja. Samorządowców sztumskich reprezentował Starosta Wojciech Cymerys i Wójt Gminy Stary Dzierzgoń Marek Turlej. Sylwetkę Deputowanego w formie multimedialnej prezentacji zaprezentował Przewodniczący PO  RP Powiatu Sztumskiego dr inż. Wiesław Denisiuk. Mogliśmy się z tej prezentacji dowiedzieć, że Jarosław Wałęsa jest absolwentemV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.W styczniu 1995 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Connecticut ukończyłem szkołę średnią w Glastonbury High School.Dalej dowiadujemy się, żedzięki wcześniej poznanej w USA wspaniałej rodzinie we wrześniu 1995r rozpoczął naukę na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Massachusetts, gdzie  2001 roku otrzymał dyplom Bachelor of Arts na kierunku Politologii. Studia na tym Uniwersytecie łączyły edukację ze wzmacnianiem systemu wartości etycznych.W tym samym 2001 roku rozpoczął pracę na stanowisku  analityka struktur medialnych w firmie komputerowej zajmującej się oprogramowaniem MediaMap. Po 12 miesięcznym stażu w tej firmie przeprowadza się do stanu Indiana, gdzie podejmuje pracę przy nawiązywaniu kontaktów instytucjonalnych w Instytucie Hudsona. W tym instytucie zajmuje się głównie współpracą z instytucjami szkół wyższych, oprawą merytoryczną spotkań i posiedzeń oraz krótkimi analizami prasy.W grudniu 2002 roku wraca do Polski gdzie zostaje zatrudniony w gdańskim Biurze Lecha Wałęsy.

W 2005 zdecydował się na start w wyborach parlamentarnych RP w okręgu gdańskim z listy Platformy Obywatelskiej RP. Gość naszego spotkania zdobył mandat poselski uzyskując 14 709 głosów. W trakcie kadencji Sejmu V kadencji zasiadał  w Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskał reelekcję – tym razem otrzymując 61 278 głosów. W czerwcu 2009 roku wystartował w wyborach  do Parlamentu Europejskiego, uzyskując z ilością 73 968 głosów mandat Posła do Parlamentu Europejskiego.

Sam osobie Deputowany powiedział: „Jestem członkiem Komisji Rybołówstwa, Vice Koordynatorem w Komisji Petycji, członkiem Delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja oraz zastępcą członka w Komisji Handlu Międzynarodowego oraz w Delegacji do spraw stosunków z Japonią.

Moim priorytetem, jak mówił, w Komisji Rybołówstwa jest praca nad trwającą właśnie reformą obowiązującej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Ma ona na celu zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego, zasobów rybnych oraz pokrewnych gałęzi przemysłu, jak również społeczności nadbrzeżnych.
Unia Europejska postanowiła docenić bogactwo i potencjał europejskich mórz i oceanów, ogłaszając 20 maja Europejskim Dniem Morza. Co roku z tej okazji odbywają się konferencje poświęcone regionalnym strategiom polityki morskiej i jej realizacji. W maju 2011 roku odbyła się oficjalna wizyta posłów Komisji Rybołówstwa w Gdańsku właśnie w trakcie obchodów Dni Morza. Wyjazd współorganizowany przeze mnie miał na celu przedstawienie aktualnej sytuacji w polskim rybołówstwie.

Wizyta eurodeputowanych była doskonałą okazją do omówienia bieżącej współpracy w zakresie reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa, w tym niezwykle ważnej dla Polski kwestii dotyczącej przyszłego programowania funduszy UE dla sektora rybackiego.

Dzięki pracy  w Komisji Petycji mam, mówi Jarosław Wałęsa, możliwość zapoznania się problemami, które dotyczą obywateli Unii Europejskiej. Składane petycje umożliwiają zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki naruszenia praw obywateli UE. W styczniu 2012 ponownie powierzono mi pełnienie funkcji Vice-Koordynatora, którego głównymi zadaniami jest przygotowanie i koordynowanie stanowiska posłów EPL w komisji, rozdzielanie zadań wśród posłów grupy, w tym wyznaczanie sprawozdawców oraz reprezentowanie EPL na posiedzeniach koordynatorów komisji.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem mojej pracy jest kwestia wolnego handlu między UE a Japonią. W ostatnich miesiącach strona japońska zwiększyła swoje zainteresowanie rozpoczęciem ewentualnych negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Unią Europejską. Z ramienia Grupy EPL jestem odpowiedzialny za monitorowanie przebiegu tych rozmów. Uważam, że priorytetem w pracach nad umową powinna być eliminacja barier ograniczających dostęp unijnych towarów do japońskiego rynku”.

Każdy z uczestników spotkania mógł rozmawiać z Jarosławem Wałęsą o sprawach publicznych i osobistych. Spotkanie z deputowanym zakończono sesją wspólnych zdjęć.

 

Opracował: dr inż. Wiesław Denisiuk